L’Alcalde no vol que les mocions d’AVANT Albal apleguen al pleno

Mocions per a la baixada d’imposts, i per a l’apertura de la Balaguera en setembre en gestio publica

Este dilluns 15 de juliol, en les sessions de les comissions informatives, l’alcalde Ramón Marí ha manifestat la seua negativa a acceptar per al proxim ple les mocions presentades per AVANT Albal presentades per registre d’entrada el dia 10 d’este mateix mes, mentres que sí que accepta una atra presentada pel seu equip de govern el mateix dia 15, a falta de 13 minuts de començar la sessio.

Una de les mocions d’AVANT Albal demanen la baixada de la contribucio per als albalencs, tal i com el nostre programa electoral demanava, ademes de que el PSOE tambe ho inclogue uns pocs dies ans d’eleccions.

En l’atra mocio demanem que s’obriga el polideportiu de la Balaguera el dia 2 de setembre i que la seua gestio siga municipal.

Amparats per l’articul 91.4 del Real Decret 2568/1986, presentarém igualment estes dos mocions per a que siguen tractades en el proxim ple del dia 23 de juliol a pesar de la (de moment) negativa de l’alcalde Ramón Marí.

Amparats per l’articul 91.4 del Real Decret 2568/1986, presentarém igualment estes dos mocions per a que siguen tractades en el proxim ple del dia 23 de juliol a pesar de la (de moment) negativa de l’alcalde Ramón Marí.

Les mocions presentades per registre d’entrada: