Families

  • Allargar l’escola d’estiu fins als 12 anys, per a poder ajudar als pares que tenen horaris laborals complicats
  • Proporcionar una alta gama d’activitats extraescolars, per a poder dotar als chiquets d’aficions i motivacions personals
  • Monitors per a camins escolars segurs, per als pares que no poden dur als chiquets al colege
  • Via segura als coleges

La situacio economica i laboral es cada volta mes precaria, lo que fa que en moltes families, els pares tinguen horaris laborals complicats. Des de l’ambit local se poden tractar d’oferir servicis que ajuden als pares a dur als chiquets al colege, a donar-los activitats mentres els pares encara no han aplegat a casa…