Promocio Industrial i empresarial

  • Microgeneracio municipal energetica: panels solars, aerogeneradors.
  • Utilisar el centre de coworking per a que funcione com a llançadera. Els estudiants en millors notes tindran acces a tallers, en impresores 3D, ferramentes i material electronic per a fer proyectes.
  • Netejar i acodicionar els poligons.
  • Ajudes a empreses per a la creacio de generadors electrics