L’ambulatori d’Albal no complix en les necessitats basiques per a l’actual demografia de la nostra poblacio. No hi ha servici d’ambulancia, ni d’urgencies lo que provoca que hi haigguen persones que han tengut verdaderes dificultats en moments d’urgencia. Ademes el ratio de mege per habitant es molt alt, provocant llistes d’esperes de varies semanes.

Lamentablement les competencies municipals en sanitat son poques, pero devem exigir a la conselleria que fique els mijans necessaris per a no ser ciutadans de segona respecte als de la Ciutat de Valencia o atres pobles de major tamany.

Tambe tenim que exigir la modernisacio dels mijos i procediments, com l’implantacio d’unitats de diagnostic mobils, que en atres comunitats porten anys funcionant.

Sanitat

Valencià (Normes d'El Puig)

 • Exigirém la construccio del nou Centre de Salut, aument dels servicis i 24h.

 • Coordinarém en el Centre de Salut varies campanyes: deteccio precoç d’enfermetats, vacunacions, antitabaquisme, millora de la salut bucodental dels albalencs

 • Coordinarém en la nostra Unitat de referencia de prevencio del cancer de mama pwra facilitar els trasllats a les albalenques.

 • Millora de la desratisacio en el casc urba, en especial atencio a les zones de joc infantils i parcs.
 • Campanyes de prevencio de plagues de mosquits i panderoles.
 • Exigir a la conselleria la restauracio del transport en ambulancia dels meges d’urgencia.
 • Exigir a la conselleria la creacio d’unitats de diagnostic mobils per a reduir la necesitat d’acodir a Valencia. 

Catellano

 • Exigiremos la construcción del nuevo Centro de Salud, aumento de los servicios y 24h.

 • Coordinaremos con el Centro de Salud varias campañas: detección precoz de enfermedades, vacunaciones, antitabaquismo, mejora de la salud bucodental dels albalencs

 • Coordinaremos con nuestra Unidad de referencia de prevención del cáncer de mama para facilitar los traslados a les albalenques.

 • Mejora de la desratización en el casco urbano, con especial atención a las zonas de juego infantiles y parques.
 • Campañas de prevención de plagas de mosquitos y cucarachas.
 • Exigir a la Conselleria la restauración del transporte en ambulancia de los médicos de urgencia.
 • Exigir a la Conselleria la creación de unidades de diagnóstico móviles para reducir la necesidad de acudir a Valencia Ciutat.