Cultura

  • Crear el fondo bibliotecari «Jesús Emili Hernández», historic croniste d’Albal, per a protegir el seu llegat.
  • Una nova biblioteca en capacitat per a albergar tots els llibres del fondo municipal.
  • Dotar de beca l’investigacio de la cultura local.
  • Solicitar que l’ermita i l’image de Santa Ana siguen reconegudes com a Be d’Interes Cultural (BIC).
  • Potenciar i normalisar la Llengua Valenciana (Normes d’El Puig).
  • Crear una beca d’excelencia per a l’acces a l’universitat, en concepte de potenciacio de la Cultura i la Ciencia.
  • Dotar ferramentes de disseny 3D l’espai de coworking.
  • Ampliar l’oferta formativa de FP en els camps de les noves tecnologies, potenciant la FP dual.