Igualtat i Integracio

  • Campanyes de conscienciacio per a aplegar a una igualtat real.
  • Plans Integrals d’Igualtat ambiciosos.
  • Formacio als policies locals en la prevencio de delictes de violencia masclista.
  • Punts d’informacio en l’objectiu de que les persones coneguen els seus drets.
  • Plans d’integracio de les persones de diverses cultures residents en Albal.
  • Campanyes de prevencio de la discriminacio per genere o orientacio sexual.
  • Coordinacio a traves del Consell Escolar Municipal de medides de prevencio de la discriminacio LGTBI en els centres educatius.

Una societat del sigle XXI no pot permetre la discriminacio de cap persona per motius de genere, religiosos, de raça o d’identitat sexual, lamentablement existixen conductes discriminatories que nomes es poden corregir mijançant la concienciacio del veins i veines i integrant als colectius discriminats.

En AVANT Albal creguem que totes les persones mereixen els mateixos drets i el mateix respecte, per lo que anem a lluitar per fer-lo realitat.