El nostre equip

Maria Josep Hernández i Ferrer

Administrativa i contable

Candidata a l’Alcaldia. Maria Josep es una idealista que mai ha deixat de defendre les seues idees, lo que se demostra al no ser particip de cap dels partits que estan deteriorant l’economia i la societat d’este pais. Es per aixo que davant d’este sistema politic corrupte, ella, i els seus companyers, estem compromesos en ser agents de canvi en cami d’una societat mes justa i una economia mes forta.

Joan Maties Rodglà i Martínez

Diplomat en Relacions Laborals / Tecnic en Prevencio de Riscs Laborals

Actualment regidor d’Albal pel nostre partit. Amant i lluitador per la seua terra en tot lo seu cor, es una persona que mai es queda parada davant de l’adversitat, te una gran iniciativa que li permet trobar solucions quan atres es queden estancats.

Està en associacions socio-culturals i li agrada participar en totes les tradicions valencianes i albalenques.

Joan Carles Puchalt

Ingenier Industrial / Master Automatica i Informatica

Joan Carles es conseqüent en la seua ideologia basada en l’igualtat, la llibertat, la sostenibilitat i el valencianisme. Ha estudiat ingenieria per a tractar d’aportar coses positives per a la societat. Treballà en energies renovables i ara està desenrollant sistemes robotics per a l’investigacio

Es voluntari de diverses entitats culturals des de fa 20 anys. Creu que l’industralisacio i l’investigacio son qüestions fonamentals per a la millora del teixit economic tant albalenc com valencià, ademes de ser possible este desenroll de manera sostenible i ecologica. El desenroll de l’industria, de les energies renovables, del reciclage… es fonamental.

Marcos Vila i Cordo

Higieniste dental

Este jove compromes en els drets i llibertats tant individuals com colectius, defen a totes aquelles persones per a les quals puguen estar vulnerant-se tals drets i llibertats. La seua empatia el fa interesar-se i participar en totes aquelles manifestacions socials d’Albal. Colabora en les falles i les tradicions valencianes i albalenques.

Juan José García i Amaya

Ingenier Informatic

Ingenier Informatic espesialisat en la gestio de recursos i automatisacio de processos. Ha estat involucrat en els moviments sindicals estudiantils valencianistes, lo que fa que conega les problematiques dels jovens estudiants. Es una persona compromesa en la gestio eficient dels recursos d’Albal, en una gran visio de conjunt que li permet observar les conseqüencies de les decisions en un determini de temps mes ample, no llimitant-se a l’efecte oportuniste que poden tindre les decisions d’atres persones. 

María del Carmen Sánchez i Barba

Retalladora de tapisseria

Motivada per la necessitat de canvi en la política d’Albal, Maricarme creu que es necessari tindre una visio diferent i mes humana de les coses, es mostra especialment critica contra les obres faraoniques havent persones en necessitats en el poble.

Treballadora incansable i de bon caracter, sempre esta disposta a tirar una ma ad aquells que ho necessiten.

Paco Sargues

Llaurador

Agricultor de professio, Paco Sargues es una persona compromesa en la defensa dels interessos dels llauradors, aixina com en la defensa de la cultura i les tradicions d’Albal.

Està decidit a recuperar el Consell Agrari Local com a orgue en capacitat de decisio en aquells temes que afecten al camp i la ramaderia en Albal.

Amparo Rodríguez i Mir

Diplomada en Magisteri

Amparo es una persona extrovertida, que se preocupa per tot el mon.

Pedro Vicente Sánchez i Montesinos

Delegat Sindical en Riscs Laborals

Pedro es una persona volcada completament en els drets dels treballadors i l’igualtat de condicions i oportunitats. Ell es molt empatic i obert, lo que fa que es preocupe per a tractar d’ajudar i aconsellar laboralment a totes les persones en les que tracta.

Albalenc d’adopcio, pero aixo no ha impedit que se faça una persona molt coneguda i volguda en el poble. Ell desija de cor que els valencians s’unim per tindre de nou una terra prospera i digna, tal com mereixem.

Julián López i Rosaleny

Agricultor

Planta productes sans com fea son yayo, i gracies a uns tipos de mercats que es diuen mercats de la terra, podem oferir els productes de proximitat i ecologics. Home honrat i de caracter obert amant de la naturalea, ferm defensor d’aprofitar espais com el Bosc Mediterraneu per a ensenyar als mes menuts a coneixer la flora i la fauna, aixina com de l’importacia de l’horta en el desenroll sostenible. Sensibilisat en els problemes del llauradors, te especial interes en la assignacio dels recursos necessaris a la policia rural per a poder dur a terme una correcta vigilancia del camp i evitar els robatoris tant de les collites com de les ferramentes de treball o maquinaria dels llauradors.

Li agrada vore el deport, casi sempre que pot que va a vore una partida de pilota valenciana. El camp, l’horta viva, les energies renovables tindre unes aigües netes, mantindre el mon rural viu en general, hi ha molta gent que desconeix lo que tenim en el poble coses tals com la marjal, l’Albufera…
Com a valencià li agraden les nostres costums i tradicions culturals, festives i gastronomiques.

Fernando García-Morato Martínez

Tecnic administratiu

Este jove administratiu està volcat en les problematiques del poble, s’interesa per totes les entitats i tradicions. A l’gual que la resta dels seus companyers, creu que se pot fer un poble millor a on viure, del que sentir-se orgullos i del que fruir cada dia. La forma per a conseguir-ho es politicament, per aixo ell, a l’igual que la resta, ha decidit participar de forma activa en el partit que creu en estes qüestions, Avant Albal.

Milagros Vila i Torres

Tecnica en farmacia i musica aficionada

Sempre afronta la vida en un somriure pero no per aixo es pren menos en serio el reptes que se li plantegen.

Treballa en un supermecat per lo que esta acostumada a tractar en la gent, ademes, tracta habitualment en les persones mes necessitades d’Albal, per lo que es una gran coneixedora dels seus problemes i les seues necessitats.

María Teresa Cordo i Trenado

Tecnica administrativa

Involucrada en el Colege San Carlos Borromeo, a on estudia un dels seus fills, i en la Junta directiva de la Falla La Florida, te molt de tracte en la gent del poble i coneix de primera ma els problemes i necessitats dels albalencs.

Ferma defensora d’administrar correctament el diners de l’Ajuntament i d’antepondre les necessitats mes urgents dels veïns d’Albal a les obres faraoniques.

Paco Díaz Padilla

Paco tambe es una persona empatica i solidaria, que ha segut voluntari en l’ONG “Ca La Mare” cuinant per a gent necessitada. Tambe fon u dels fundadors de proteccio civil aci en Albal. Persona de conviccions que defen allo en lo que creu. Es una persona resolta i coneixedora d’una gran cantitat d’oficis lo que el fa estar preparat per a poder analisar politiques en materia laboral.

Sonía María Peris Galán

Juan José Ruíz Mocholí

Rosa Adelina Puchades Todosantos

Rosa es una mujer, muy involucrada en el día a día de su barrio, La Florida, en donde además es fallera y amante de nuestra fiesta valenciana.

Dicharachera, activa, humilde y preocupada por su pueblo, una mujer que pisa la calle, que conoce a la perfección Albal y los problemas diarios a los que se enfrentan los albalencs. Una persona a la que cualquier vecino puede acudir si tiene algún problema. Esto la convierte en alguien ideal para consolidar el cambio político que se avecina en Albal.

Francesc Josep Sargues Lahuerta