Este es el nostre equip

Maria Josep Hernández i Ferrer

Administrativa i contable

Candidata a l’Alcaldia. Maria Josep es una idealista que mai ha deixat de defendre les seues idees, lo que se demostra al no ser particip de cap dels partits que estan deteriorant l’economia i la societat d’este pais. Es per aixo que davant d’este sistema politic corrupte, ella, i els seus companyers, estem compromesos en ser agents de canvi en cami d’una societat mes justa i una economia mes forta.   

Joan Carles Puchalt

Doctor en Ingenieria, investigador i professor en l'Universitat Politecnica de Valencia

Joan Carles es conseqüent en la seua ideologia basada en l’igualtat, la llibertat, la sostenibilitat i el valencianisme. Ha estudiat ingenieria per a tractar d’aportar coses positives per a la societat. Treballà en energies renovables i ara està desenrollant sistemes robotics per a l’investigacio preclinica, contra enfermetats neurodegeneratives, obesitat, aliments saludables…

Es voluntari de diverses entitats culturals des de fa 20 anys. Creu que l’industralisacio i l’investigacio son qüestions fonamentals per a la millora del teixit economic tant albalenc com valencià, ademes de ser possible este desenroll de manera sostenible i ecologica. El desenroll de l’industria, de les energies renovables, del reciclage… es fonamental.

Joan Maties Rodglà i Martínez

Diplomat en Relacions Laborals / Tecnic en Prevencio de Riscs Laborals

Amant i lluitador per la seua terra en tot lo seu cor, es una persona que mai es queda parada davant de l’adversitat, te una gran iniciativa que li permet trobar solucions quan atres es queden estancats.

Està en associacions socio-culturals i li agrada participar en totes les tradicions valencianes i albalenques.

Mª Teresa Vila i Bisbal

TCAE i tecnic de Riscs Laborals

Tere treballa com administrativa en un servici de prevencio de riscs laborals. Es una persona de principis i de valors, que lluita per lo que es just i lo que s’ha de fer correctament. Tots aço ha de conseguir-se en treball i esforç.

Albalenca d’adopcio, encara que te arrails an Albal, ya que son pare es del nostre volgut Albal.

Marcos Vila i Cordo

Higieniste dental

Este jove compromes en els drets i llibertats tant individuals com colectius, defen a totes aquelles persones per a les quals puguen estar vulnerant-se tals drets i llibertats. La seua empatia el fa interesar-se i participar en totes aquelles manifestacions socials d’Albal. Colabora en les falles i les tradicions valencianes i albalenques.

Juan José García i Amaya

Ingenier Informatic

Ingenier Informatic espesialisat en la gestio de recursos i automatisacio de processos. Ha estat involucrat en els moviments sindicals estudiantils valencianistes, lo que fa que conega les problematiques dels jovens estudiants. Es una persona compromesa en la gestio eficient dels recursos d’Albal, en una gran visio de conjunt que li permet observar les conseqüencies de les decisions en un determini de temps mes ample, no llimitant-se a l’efecte oportuniste que poden tindre les decisions d’atres persones. 

María del Carmen Sánchez i Barba

Retalladora de tapisseria

Motivada per la necessitat de canvi en la política d’Albal, Maricarme creu que es necessari tindre una visio diferent i mes humana de les coses, es mostra especialment critica contra les obres faraoniques havent persones en necessitats en el poble.

Treballadora incansable i de bon caracter, sempre esta disposta a tirar una ma ad aquells que ho necessiten.

Paco Sargues

Llaurador

Agricultor de professio, Paco Sargues es una persona compromesa en la defensa dels interessos dels llauradors, aixina com en la defensa de la cultura i les tradicions d’Albal.

Està decidit a recuperar el Consell Agrari Local com a orgue en capacitat de decisio en aquells temes que afecten al camp i la ramaderia en Albal.

Amparo Rodríguez i Mir

Diplomada en Magisteri

Esta mestra s’ha volcat en la seua familia i la preocupacio de la gent. 

Julián López i Rosaleny

Agricultor

Planta productes sans com fea son yayo, i gracies a uns tipos de mercats que es diuen mercats de la terra, podem oferir els productes de proximitat i ecologics. Home honrat i de caracter obert amant de la naturalea, ferm defensor d’aprofitar espais com el Bosc Mediterraneu per a ensenyar als mes menuts a coneixer la flora i la fauna, aixina com de l’importacia de l’horta en el desenroll sostenible. Sensibilisat en els problemes del llauradors, te especial interes en la assignacio dels recursos necessaris a la policia rural per a poder dur a terme una correcta vigilancia del camp i evitar els robatoris tant de les collites com de les ferramentes de treball o maquinaria dels llauradors.

Jesús Avia i Soriano

Deliniant i Tecnic en Manteniment

Jesus sempre està superant-se, treballant per a millorar la seua capacitat i participant en la vida del poble.
Este jove està volcat en en el mon faller, la festa i les tradicions. A l’igual que la resta dels seus companyers, creu que se pot fer un poble millor a on viure, del que sentir-se orgullos i del que fruir cada dia. La forma per a conseguir-ho es politicament, per aixo ell, a l’igual que la resta, ha decidit participar de forma activa en el partit que creu en estes qüestions, Avant Albal.

Milagros Vila i Torres

Tecnica en farmacia i musica aficionada

Sempre afronta la vida en un somriure pero no per aixo es pren menos en serio el reptes que se li plantegen.

En el servici de farmacia d’hospital, per lo que esta acostumada a tractar en la gent, ademes, tracta habitualment en les persones mes necessitades d’Albal, per lo que es una gran coneixedora dels seus problemes i les seues necessitats.

Francesc Sargues i Lahuerta

Estudiant d'Educacio Fisica

Estudiant i treballant en temes deportius, Francesc es un jove que contempla les necessitats del seu poble sobre temes d’educacio i introduccio al deport, ya no solament dels chiquets, sino que pensa que tots els ciutadans tenen dret a coneixer, practicar i gojar dels beneficis de la practica d’activitats físiques.

Rosa Puchades i Todosantos

Mª Rosa Gimeno i Mari

Cris Pomares i Fernández

Graduada en Comunicacio Audiovisual i en Llengua i Lliteratura

Cris tambe es una persona empatica i solidaria, que se volca sempre en ajudar i aportar el seu granet d’arena per a fer un poble milllor.