Urbanisme

  • Conseguir que siguen les grans administracions les que paguen l’estacio de tren.
  • Racionalisar l’horari de la replegada del fem per a evitar molesties als veïns.
  • Urbanisar el carrer Lauria.
  • Acondicionar per a l’aparcament el solar del carrer José Escrivá Sos.
  • Aplegar a un acort en els veïns del carrer Juan Esteve i La Torre per a solucionar el problema de l’aparcament.
  • Conseguir una solucio per a la finca en construccio en el carrer José Escrivá.
  • Acondicionar l’aparcament auxiliar en Santa Ana.
  • Construir un “torraor” en el parc de la Balaguera.
  • Exigir al Ministeri de Foment que l’alternativa a la Pista de Silla siga la CV-400 (rotondes) i no l’Avinguda Pare Carlos Ferris en cas de ser necessari.

El conveni actual per a la construccio de l’estacio de tren obliga als albalencs a pagar mes de 3 millons d’euros, quan es una infrastructura que esta disenyada per a gent d’atres pobles l’utilise com a intercanviador entre el vehicul particular i el tren, descongestionant el trafic de la Ciutat de Valencia, per este motiu considerem que el cost d’esta estacio no deu de ser sufragat per els albalencs, sino per les grans administracions com la Generalitat o la Diputacio.

Tambe ha arribat el moment d’atendre els problemes que han manifestat els veins en tantes ocasions pero que mai han obtingut solucio per part de l’equip de govern. En AVANT Albal considerem prioritari atendre els problemes propis dels nostres barris abans d’embarcar-nos i hipotecar-nos en megaproyectes que beneficien a atres.