Deport

  • Carnet bonificat de deport per als albalencs
  • Fomentar escoles-bases per als chiquets, especialment en deports valencians.
  • Millora de l’acces al skatepark.
  • Fer una jornada deportiva de deports tradicionals valencians (pilota valenciana, tir i arrastre).