En un mon cada volta mes complex i competitiu, l’Ajuntament ha de poder oferir infraestructures i servicis, per a que els chiquets i els jovens puguen estar mes preparats, per lo que el nostre objetiu es que tinguen tot lo necessari per a que tinguen la millor educacio possible, sense descuidar el desenroll emocional fomentant l’oci saludable i la prevencio de conductes nocives. Hem de poder crear un ambient social que fomente la passio dels nostres jovens voler creixer i superar-se.

Joventut

Valencià (Normes d'El Puig)

 • Exigirém a la SAREB que finalise la construccio dels edificis d’Albal per a destinar-los al lloguer accesible per a jovens.

 • Inaugurarém el segon Institut d’Albal i garantisarém superficie per a educacio.

 • Conectarém Albal en l’Universitat Politecnica i el campus de Tarongers.

 • Insonorisarém i aumentarém l’horari de les aules d’estudi en la biblioteca municipal.

 • Oferirém a la joventut tallers, aules, cursos de diseny, impressio 3D, estudi de gravacio, ciencia, tecnologia i arts… Un verdader Casal Jove.

 • Establiment de les rutes escolars segures.
 • Velar per que la construccio del nou institut es faça efectiva en temps i forma.
 • Una biblioteca en mes espai, en sales per a estudi i treball insonorisades correctament.
 • Aumentar el numero de charrades informatives d’educaco vial, ciutadania i conductes adictives en coleges i l’institut.
 • Incrementar l’edat per a l’assistencia a les escoles vacacionals i ampliacio de l’horari incloguent servici de menjador.
 • Estudiar la viabilitat d’un autobus directe a les Universitats i a Valencia Sur (Parada de Metro).
 • Ampliar les subvencions als clubs deportius per a promoure la practica de deports autoctons entre els chiquets.
 • Garantisar la lliure eleccio educativa no discriminant als chiquets en funcio del tipo de centre d’estudis.

Castellano

 • Exigiremos a la SAREB que finalice la construcción de los edificios de Albal para destinarlos a alquiler accesible para jóvenes.

 • Inauguraremos el segundo Instituto de Albal y garantizaremos metros para educación.

 • Conectaremos Albal con la Universidad Politécnica y el campus de Tarongers.

 • Insonorizaremos y aumentaremos el horario de las aulas de estudio en la biblioteca municipal.

 • Ofreceremos a la juventud talleres, aulas, cursos de diseño, impresión 3D, estudio de grabación, ciencia, tecnología y artes… Un verdadero Casal Jove.

 • Establecimiento de las rutas escolares seguras.
 • Velar para que la construcción del nuevo instituto se haga efectiva en tiempo y forma.
 • Una biblioteca con más espacio, con más salas para estudio y trabajo insonorizadas correctamente.
 • Aumentar el número de charradas informativas de educación vial, ciudadanía y conductas adictivas en colegios y el instituto.
 • Incrementar la edad para la asistencia a las escuelas vacacionales y ampliación del horario incluyendo servicio de comedor.
 • Estudiar la viabilidad de un autobús directo a las Universidades y a Valencia Sur (Parada de Metro).
 • Ampliar las subvenciones a los clubs deportivos para promover la práctica de deportes autóctonos entre los niños.
 • Garantizar la libre elección educativa no discriminante a los niños en función del tipo de centro de estudios.