Benestar Social

  • Regular les subvencions i ajudes en funcio de la renda disponible.
  • Promoure el coneiximent del servici de teleassistencia.
  • Obrir una llinia de subvencions per a que les empreses contracten a persones en risc d’exclusio social.
  • Ajudes per a reduir la pobrea energetica.
  • Ajudes a la rehabilitacio de fronteres dels edificis.