¡Gracies!

Per fer-nos l’unica candidatura en representació que ha guanyat recolzament

El teu equip

Maria José Hernández i Ferrer

Maria José Hernández i Ferrer

Regidora i candidata a Alcaldessa

Huit anys com a regidora en l’Ajuntament la fan una gran coneixedora de les responsabilitats propies del seu carrec. S’ha encarregat de ser la veu dels veïns en els plens i d’eixercir l’oposicio a les politiques faraoniques de l’actual corporacio.

Maria Jose es ademes una chicoteta empresaria en una empresa d’ampla trajectoria en Albal i mare, lo que la fa particep de la precupacio dels veins per la situacio del nostre teixit industrial i les possibilitats de futur per als nostres jovens.

Juan Matías Rodglà i Martínez

Juan Matías Rodglà i Martínez

Regidor
Amant i lluitador per la seua terra en tot lo seu cor, es una persona que mai es queda parada davant de l’adversitat, te una gran iniciativa que li permet trobar solucions quan atres es queden estancats.

Francisco José Sargues i Muñoz

Francisco José Sargues i Muñoz

Paco Sargues

Agricultor de professio, Paco Sargues es una persona compromesa en la defensa dels interessos dels llauradors, aixina com en la defensa de la cultura i les tradicions d’Albal.

Esta decidit a recuperar el Consell Agrari Local com a orgue en capacitat de decisio en aquells temes que afecten al camp i la ramaderia en Albal.

Ana Isabel Vila Vila

Ana Isabel Vila Vila

Auxiliar de enfermeria, especialisada en enfermeria geriatrica

Dona treballadora i lluitadora defensora dels interesssos dels valencians i per dalt de tot els del seu poble.
De caracter amable i social sempre esta ahi oferint-se ajudar en lo que faga falta i sobre tot en les persones mes necesitades en problemes de edat i de salut, i en causes benefiques.

Amant de les tradicions, es una persona que sap motivar a la gent per a tirar avant i que no es quede cap faena a miges.

María del Carmen Sánchez i Barba

María del Carmen Sánchez i Barba

Retalladora de sofas

Motivada per la necessitat de canvi en la política d’Albal, Maricarme creu que es necessari tindre una visio diferent i mes humana de les coses, es mostra especialment critica contra les obres faraoniques havent persones en necessitats en el poble.

Treballadora incansable i de bon caracter, sempre esta disposta a tirar una ma ad aquells que ho necessiten.

Julián López i Rosaleny

Julián López i Rosaleny

Parat i agricultor de subsistencia

Home honrat i de caracter obert amant de la naturalesa, ferm defensor d’aprofitar espais com el Bosc Mediterraneu per a ensenyar als mes menuts a coneixer la flora i la fauna, aixina com de l’importacia de l’horta en el desenroll sostenible.

Sensibilisat en els problemes del llauradors, te especial interes en la assignacio dels recursos necessaris a la policia rural per a poder dur a terme una correcta vigilancia del camp i evitar els robatoris tant de les collites com de les ferramentes de treball o maquinaria dels llauradors.

Milagros Vila i Torres

Milagros Vila i Torres

Tecnica en farmacia i musica aficionada

Sempre afronta la vida en un somriure pero no per aixo es pren menos en serio el reptes que se li plantegen.

Treballa en un supermecat per lo que esta acostumada a tractar en la gent, ademes, tracta habitualment en les persones mes necessitades d’Albal, per lo que es una gran coneixedora dels seus problemes i les seues necessitats.

Joan Carles Puchalt i Rodríguez

Joan Carles Puchalt i Rodríguez

Ingenier mecanic, ingenier electronic i colaborador de ONG

Ha patit en les seues carns la dificultat que molts jovens universitaris troben a l’hora de buscar una faena, inclus a pesar d’haver cumpmlimentat els seus estudis en estancies en el extranger, per aixo te un especial interes en potenciar l’ingenieria en tots els seus camps com a motor economic, i no llimitar-se a ser la ma d’obra barata d’atres, o un pais de cambrers i obrers.

La seua experiencia en el voluntariat i les ONGs el fan particep de les problematiques en sector ens riscos d’exclusio, ademes de tindre experiencia en el tracte en persones desfavorides i en risc d’exclusio.

Rafael Asencio Pitarch i Ruíz

Rafael Asencio Pitarch i Ruíz

Chicotet comerciant d’Albal

Rafa es el propietari d’un chicotet comerç tradicional d’Albal: la Ferreteria Pitarch, pero la tradicio familiar en el comerç local es remonta a l’any 1946. Un dels seus objectius personals es fomentar el comerç local com a motor de l’economia d’Albal.

Fervent devot de la nostra patrona, es coautor del llibre “Sentaneta: histories que fan historia”, tambe lluita per recuperar l’antic esplendor de les nostres festes patronals.

Cristina Cercós i Cañizares

Cristina Cercós i Cañizares

Administrativa en paro

Cristina es una dona que se preocupa molt per l’educacio i mes per les carencies que patixen els nostres fills en les escoles, lluitadora pels drets dels chiquets, be siga des del AMPA o des del Consell Escolar. en un gran temple davant les adversitats sempre troba la solucio mes coherent i adequada aon la gent veu un problema.

Molt preocupada tambe en trobar solucions als problemes que patix la gent en general, en especial atencio a la gent major, no nomes en l’ambit escolar. Es una lluitadora nata, en caracter i molta amabilitat per a tractar en la gent.

María Teresa Cordo i Trenado

María Teresa Cordo i Trenado

Tecnica administrativa en paro

Involucrada en el Colege San Carlos Borromeo, a on estudia un dels seus fills, i en la Junta directiva de la Falla La Florida, te molt de tracte en la gent del poble i coneix de primera ma els problemes i necessitats dels albalencs.

Ferma defensora d’administrar correctament el diners de l’Ajuntament i d’antepondre les necessitats mes urgents dels veïns d’Albal a les obres faraoniques.

Juan José García i Amaya

Juan José García i Amaya

Ingenier Informatic especialisat en la gestio de recursos i automatisacio de processos

A pesar de no tindre ascendencia albalenca, es una persona compromesa en la gestio eficient dels recursos, en una gran visio de conjunt que li permet observar les conseqüencies de les decisions en un determini mes ample, no llimitant-se al efecte oportunista que poden tindre les decisions d’atres.

Pedro Vicente Sánchez i Montesinos

Pedro Vicente Sánchez i Montesinos

Delegat Sindical en Riscs Laborals

Pedro es una persona volcada completament en els drets dels treballadors i l’igualtat de condicions i oportunitats. Ell es molt empatic i obert, lo que fa que es preocupe per a tractar d’ajudar i aconsellar laboralment a totes les persones en les que tracta.

Albalenc d’adopcio, pero aixo no ha impedit que se faça una persona molt coneguda i volguda en el poble. Ell desija de cor que els valencians s’unim per tindre de nou una terra prospera i digna, tal com mereixem.

Desamparados Rodríguez i Mir (Amparo)

Desamparados Rodríguez i Mir (Amparo)

Diplomada en Magisteri

Esta professora de Benicalap, fa 41 anys passà a formar part de la familia Puchalt (els Malillos) i de la gran familia d’ALBAL. No a soles se feu un lloc en el cor de la familia, sino tambe del poble sancer. Esta ama de casa coneix a gran part del poble i li encanta coneixer i preocupar-se pel benestar de les persones i les seues families.

Aço li ajuda a poder coneixer els problemes i tractar de solventar-los en la mida de los possible.

Francisco Domingo i Fombuena

Francisco Domingo i Fombuena

Comercial

Sense dubte una persona integra, en capacitat d’analisis i compromes en un proyecte ilusionant a on les persones siguen el centre de l’accio de govern de l’ajuntament i no tant sols una font d’ingressos per a les arques municipals.

Paco considera que les institucions han d’ajustar-se a les necessitats de la poblacio, convertint-se en ents de servici al ciutada, en responsabilitat i transparencia.

Francisco Javier Marí i Saballs

Francisco Javier Marí i Saballs

Fill de juan el “llena” campeo d atletisme en l’any 39

De professio tapicer, molt volgut per tots el que el coneixen, aficionat als deports sobre tot al ciclisme, molt treballador, bon pare i persona que dona la sanc a qui siga encara que no li quede ni gota en les venes, mira molt pel be del poble d’Albal.