Sanitat

  • Realisar campanyes de concienciacio per a la realisacio de proves de diagnostic precoç.
  • Coordinar-se en l’unitat de prevencio del cancer de mama per a organisar transport colectiu per a les albalenques.
  • Millora de la desratisacio en el casc urba, en especial atencio a les zones de joc infantils i parcs.
  • Campanyes de prevencio de plagues de mosquits i panderoles.
  • Exigir a la conselleria la construccio d’un nou centro de salut, ampliant servicis com pediatria.
  • Exigir a la conselleria la restauracio del transport en ambulancia dels meges d’urgencia.
  • Exigir a la conselleria la creacio d’unitats de diagnostic mobils per a reduir la necesitat d’acodir a Valencia. 

L’ambulatori d’Albal no complix en les necessitats basiques per a l’actual demografia de la nostra poblacio. No hi ha servici d’ambulancia, ni d’urgencies lo que provoca que hi haigguen persones que han tengut verdaderes dificultats en moments d’urgencia. Ademes el ratio de mege per habitant es molt alt, provocant llistes d’esperes de varies semanes.

Lamentablement les competencies municipals en sanitat son poques, pero devem exigir a la conselleria que fique els mijans necessaris per a no ser ciutadans de segona respecte als de la Ciutat de Valencia o atres pobles de major tamany.

Tambe tenim que exigir la modernisacio dels mijos i procediments, com l’implantacio d’unitats de diagnostic mobils, que en atres comunitats porten anys funcionant.