Comerç

  • Campanyes de conscienciacio per a aplegar a una igualtat real.
  • Plans Integrals d’Igualtat ambiciosos.
  • Formacio als policies locals en delictes d’odi.
  • Punts d’informacio en l’objectiu de que les persones coneguen els seus drets.