Joventut

  • Establiment de les rutes escolars segures.
  • Velar per que la construccio del nou institut es faja efectiva en temps i forma.
  • Construir una biblioteca nova mes gran, en sales per a estudi i treball insonorisades correctament.
  • Aumentar el numero de charrades informatives d’educaco vial, ciutadania i conductes adictives en coleges i l’institut.
  • Incrementar l’edat per a l’assistencia a les escoles vacacionals i ampliacio de l’horari incloguent servici de menjador.
  • Estudiar la viabilitat d’un autobus directe a les Universitats i a Valencia Sur (Parada de Metro).
  • Ampliar les subvencions als clubs deportius per a promoure la practica de deports autoctons entre els chiquets.
  • Convertir el Casal Jove en un espai d’oci saludable oferint una gran varietat d’activitats dirigides.
  • Garantisar la lliure eleccio educativa no discriminant als chiquets en funcio del tipo de centre d’estudis.

Els chiquets i els jovens son el futur d’Albal, per lo que el nostre objetiu es que tinguen tot lo necessari per a que tinguen la millor educacio possible, sense descuidar el desenroll emocional fomentant l’oci saludable i la prevencio de conductes nocives.