Educacio

  • Construir una biblioteca nova mes gran, en sales per a estudi i treball insonorisades correctament.
  • Fer el seguiment per a conseguir la construccio efectiva d’un nou institut.
  • Estudiar la viabilitat d’un autobus directe a les Universitats i a Valencia Sur (Parada de Metro).