Sostenibilitat

Valencià (Normes d'El Puig)

 • Obligar a Fovasa a cumplir el contrat firmat en l’Ajuntament d’Albal
 • Fer cursos de compostage i reciclage.
 • Negociar les restriccions de l’Ecoparc.
 • Facilitar l’eliminacio de l’amiant.
 • Reactivar el Consell Local Agrari, fent mes reunions i dotant-lo de capacitat de decisio i pressupost.
 • Donar-li utilitat al bosc mediterraneu (tallers de fauna i flora, alimentacio saludable, …)
 • Creacio d’un mercat de fruites i hortalises.
 • Crear un lloc per a replegar els envasos (Punt Sigfito).
 • Revisio i millora dels camins rurals.
 • Revisio i acondicionament dels barrancons.
 • Control abocadors illegals i revisions periodiques d’aigües residuals.
 • Control d’especies invasores.

Castellano

 • Obligar a Fovasa a cumplir el contrato firmado con el Ayuntamiento de Albal
 • Hacer cursos de compostaje y reciclaje.
 • Negociar las restricciones del Ecoparc.
 • Facilitar la eliminación del amianto.
 • Reactivar el Consejo Local Agrario, haciendo más reuniones y dotándolo de capacidad de decisión y presupuesto.
 • Darle utilidad al bosque mediterráneo (talleres de fauna y flora, alimentación saludable, …)
 • Creación de un mercado de frutas y hortalizas.
 • Crear un punto para recoger los envases (Punto Sigfito).
 • Revisión y mejora de los caminos rurales.
 • Revisión y acondicionamiento de los barrancones.
 • Control vertederos ilegales y revisiones periódicas de aguas residuales.
 • Control de especies invasoras.