Les festes i les tradicions son el lligam que nos unix, no nomes entre generacions, sino en les nostres arrels com a poble. Hem de recuperar les festes com a punt d’encontre entre els veins distribuint els actes entre tots el barris per reduir les molesties derivades de la concentracio d’actes i persones en una unica zona.

Tambe devem recuperar elements propis de les festes valencianes, que atres s’han empenyat en suprimir o substituir per a que poc a poc anem perdent la nostra valenciania, sempre vinculades al foc i a la polvora.

Festes i Tradicions

Valencià (Normes d'El Puig)

 • Comunicaremos adecuadamente las subvenciones y ayudas y facilitaremos su gestión.

 • Recuperaremos el recorrido tradicional de la Cabalgata y actos itinerantes en las Fiestas.

 • Dotaremos económicamente los playbacks de las fiestas y la Cabalgata del Ninot y aumentaremos las subvenciones a las Fallas.

 • Potenciar nuestras tradiciones: albaes, traca correguda, reina y damas, cordà, ball valencià.

 • Revitalisar el Mercat de Sant Blai i promoure concerts.
 • Subvencionar la participacio dels comerços locals en el mercat de Sant Blai.
 • Diversificar els llocs de les actuacions en les festes patronals i fer-les participatives.
 • Millorar la concesio de barracons a les colles.
 • Actes festius per a totes les edats.

Castellano

 • Comunicaremos adecuadamente las subvenciones y ayudas y facilitaremos su gestión.

 • Recuperaremos el recorrido tradicional de la Cabalgata y actos itinerantes en las Fiestas.

 • Dotaremos económicamente los playbacks de las fiestas y la Cabalgata del Ninot y aumentaremos las subvenciones a las Fallas.

 • Potenciar nuestras tradiciones: albaes, traca correguda, reina y damas, cordà, ball valencià.

 • Revitalizar el Mercat de Sant Blai y promover conciertos.
 • Subvencionar la participación de los comercios locales en el mercado de Sant Blai.
 • Diversificar los lugares de las actuaciones en las fiestes patronales y hacerlas participativas.
 • Mejorar la concesión de barracones a les colles.
 • Actos festivos para totas las edades.