Paco Sargues

Llaurador

Agricultor de professio, Paco Sargues es una persona compromesa en la defensa dels interessos dels llauradors, aixina com en la defensa de la cultura i les tradicions d’Albal.

Està decidit a recuperar el Consell Agrari Local com a orgue en capacitat de decisio en aquells temes que afecten al camp i la ramaderia en Albal.