Juan José García i Amaya

Ingenier Informatic

Ingenier Informatic espesialisat en la gestio de recursos i automatisacio de processos. Ha estat involucrat en els moviments sindicals estudiantils valencianistes, lo que fa que conega les problematiques dels jovens estudiants. Es una persona compromesa en la gestio eficient dels recursos d’Albal, en una gran visio de conjunt que li permet observar les conseqüencies de les decisions en un determini de temps mes ample, no llimitant-se a l’efecte oportuniste que poden tindre les decisions d’atres persones.