Deport

Valencià (Normes d'El Puig)

 • Carnet bonificat de deport per als albalencs
 • Fomentar escoles-bases per als chiquets, especialment en deports valencians.
 • Carnet bonificat de deport per als albalencs.
 • Una pumptrack per a cross.
 • Fer una jornada deportiva de deports tradicionals valencians (pilota valenciana, tir i arrastre).
 • Cuidar el camp de basket (entre atres) de la Balaguera per mig de controls d’acces, mantenint un us de bades.
 • Ajudar a crear un equip de pilota valenciana.
 • Ajudar a potenciar o crear els equips deportius del poble (de futbol, de balonma, basket, tir d’arc…).
 • Dotar d’algun recurs mes al tir i arrastre, la peixca…
 • Dies d’entrene en la Balaguera.
 • Tornejos de truc, escacs, videojocs..

Castellano

 • Carnet bonificado de deporte para els albalencs.
 • Fomentar escuelas-bases para los jóvenes, especialmente en deportes valencianos.
 • Carnet bonificado de deporte para els albalencs.
 • Una pumptrack para cross.
 • Hacer una jornada deportiva de deportes tradicionales valencianos (pilota valenciana, tir i arrastre).
 • Cuidar el campo de basket (entre otros) de la Balaguera por medio de controles de acceso, manteniendo el uso gratuito.
 • Ayudar a crear un equipo de pilota valenciana.
 • Ayudar a potenciar o crear los equipos deportivos del pueble (de futbol, de balonmano, basket, tiro de arco…).
 • Dotar de algún recurso más al tir i arrastre, la pesca…
 • Días de entrene en la Balaguera.
 • Torneos de truc, ajedrez, videojuegos..